درباره انجمن مراکز شتابدهنده

انجمن شتابدهنده های خراسان رضوی با حضور معاونت کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی جناب اقای مهندس بابایی و با حضور هیئت موسسین آقایان : مهدی محمدی،مصطفی مکارم و علیرضا امیدفر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ شروع به کار کرد و با رای حداکثری آرا اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید:

و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ با شماره ثبت ۷۰۹۴ به نام ” انجمن صنفی کارفرمایی شتابدهنده های خراسان رضوی ” ذیل نظر اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در بخش خصوصی در اداره کل ثبت شرکت ها ثبت گردید .

این انجمن اولین تشکل شتابدهندگی کل کشور می باشد که با هدف توسعه اکوسیستم کارآفرینی – استارتاپی، هم افزایی ،تامین زیرساخت های مورد نیاز در جهت رونق بخشیدن به کسب و کارهای نوپا ، رشد و بالندگی براساس برنامه های اقتصادی کشور در راستای منیات مقام معظم رهبری تشکیل گردید .

اعضای انجمن

محسن روشنک

محسن روشنک

رئیس هیئت مدیره

علیرضا امیدفر

علیرضا امیدفر

نائب رئیس هیئت مدیره

مهدی محمدی

مهدی محمدی

اعضاهیئت مدیره

محمدجواد مشیری

محمدجواد مشیری

دبیر

محمد نجاتیان

محمد نجاتیان

اعضاهیئت مدیره

حمیدرضا خجسته

حمیدرضا خجسته

خزانه دار

هادی زواشکیانی

هادی زواشکیانی

بازرس